davam

davam
is. <ər.>
1. Dözüm, möhkəmlik, taqət, tab; müqavimət qabiliyyəti. Onun soyuğa heç davamı yoxdur. – Dərdə kimin vardır mən tək davamı; Eşqin mərəziyəm, sən ver davamı. M. F. A.. Var atanın sənə dua, səlamı; Hicranına yoxdur daha davamı. A. S..
2. Bir şeyin, işin və ya hadisənin daimi və ya müəyyən müddətli olması. . . Biz başımıza həmişəlik doğru və sadiq oxucu cəm etmişik, bu, hələlikdə bizə kifayətdir və buna isbat məcmuəmizin davamıdır. C. M.. Davam etdirmək – başlanmış bir işi eyni qayda və ardıcıllıqla fəaliyyətdə saxlamaq, inkişaf etdirmək. «Kəşkül» «Əkinçi» nin yolunu davam etdirərək, öz səhifələrində gerilik əleyhinə kəskin məqalələr dərc edirdi. M. İ.. <Mingəçevirə> gedənlər işləməklə bərabər, təhsillərini davam etdirə bilərlər. Ə. S.. Davam etmək – 1) dözmək, tab gətirmək, müqavimətə və s. -yə qarşı dayanmaq. <Hacı Bayram:> Axır vətəndən uzaqda davam eləyə bilməyib gəlmişəm. Ə. H.. <Nəbi:> Vallah, mən nökər belə rahatsızlığa davam edə bilmirəm. S. S. A.. Ana deyir: – Darıxma, qızım, dərdə et davam. M. Seyidzadə; 2) bir şeyin üzərində möhkəm durmaq, səbat göstərmək. Öz fikrində davam etmək; 3) arasıkəsilmədən sürmək, əvvəlki halında qalmaq, fəaliyyətdə olmaq, təsirini, gücünü, şiddətini olduğu kimi saxlamaq. Yağış iki gündür davam edir. Soyuqlar çox davam etmədi. – Usta Ağabalanın ürəyində cinlərin qorxusu hələ davam edirdi. Ç.. Fəhlələrin bir həftə əvvəl başlanmış tətili hələ də davam edirdi. M. Hüs.. // Başladığı bir işin arasını kəsməmək, dayandırmamaq. <Səlim bəy:> . . Geri çəkilmədim. Atışmada davam etdim. S. S. A.. – <Şamxal> . . Papiros eşib yandırdı. Dalbadal sümürüb tüstünü kənara üfürdü, yenə fikrinə davam etdi. İ. Ş.. Davam gətirmək – bax davam etmək 1-ci mənada. Sərçələr belə qışa davam gətirə bilmirdilər. S. S. A.. Davam gətirməmək – tab etməmək, dözə bilməmək. Ağ atın ayaqları yerə dəyməyir və qabağında heç bir qüvvə davam gətirməyir. Ə. H..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • Davam Ya Tamam — Format Game show Country of origin …   Wikipedia

  • ne dağda bağım var ne çakaldan davam — tuttuğum bir taraf yok ki ona saldıranların karşısında olayım anlamında kullanılan bir söz …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • idamə — ə. davam etdirmə; davam, ard …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • dəvamiyyət — ə. davam etmə; davamlılıq …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • istidamə(t) — ə. davam etməsini istəmə, davamını tələb etmə …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • müdavimət — ə. davam etdirmə …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • müstəmirrən — ə. davam edərək, daimi surətdə …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • mütəhəmmil — ə. davam gətirən; dözən, qatlaşan …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • təmadi — ə. davam etmə; uzanma …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • qalmaq — f. 1. Olduğu yerdə və halda durmaq, yerini dəyişməmək, yerindən getməmək. Hamı getdi, o qaldı. Qışda kənddə qalmaq. – Evdə ancaq Sona ilə Bahadır qaldı. N. N.. Bu axşam student evdə qalaraq, atasına məktub yazmaqla məşğul idi. Ç.. // Yuxarı sinfə …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”